Κυριακή, 4 Μαρτίου 2012

Η ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ

Η οδός Αγίου Μηνά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα από τα ωραιότερα αστικά σύνολα της πόλης. Με κτηριακές παρουσίες από την αρχή του 20ου  αι σε όλο το μήκος της, αποτελεί ένα μοναδικό μονοπάτι που μας ταξιδεύει καθημερινά στο ιστορικό παρελθόν της πόλης. Πολλές ενδείξεις πείθουν ότι στην περιοχή υπήρχαν αγορές από την εποχή της τουρκοκρατίας, κατά τα πρότυπα των μεσαιωνικών ανατολικών κρατών. Η περιοχή της κυρίως αγοράς άρχιζε από την Εγνατία, το Φαρδύ Δρόμο και έφτανε ως τη νότια πλευρά της εκκλησίας του Αγίου Μηνά, το σημερινό ομώνυμο δρόμο. Η χάραξή του ανάγεται στα τέλη του 19ου αι. και εκτείνεται από την οδό Βενιζέλου μέχρι την Πλ. Χρηματιστηρίου.
 Η βόρεια όψη στο πρώτο τμήμα της, περιλαμβάνει τη στοά του Αγίου Μηνά ανάμεσα στα διώροφα συγκροτήματα της παλιάς Τράπεζας των Αθηνών – πρώην Hondos Center- του Μουσείου Εβραϊκής Παρουσίας Θεσσαλονίκης και της Τράπεζας της Ανατολής. Η νότια πλευρά αναδεικνύει μερικά από τα μεγαλοπρεπέστερα κτήρια της αγοράς που σώζονται ακόμα στην πόλη, όπως το παλιό μέγαρο της Εθνικής Τράπεζας & του Βρετανικού Προξενείου στη γωνία των οδών Βενιζέλου- Τσιμισκή, το κτήριο του CITY College, το κτήριο του QUICK στη γωνία της Ίωνος Δραγούμη, το κτήριο της Ιονικής Λαϊκής στην κατοπτρική γωνία και συνεχίζουν τα ντελικάτα καταστόλιστα μέγαρα του τμήματος Ίωνος Δραγούμη μέχρι την Πλατεία Χρηματιστηρίου. Είναι τα κτήρια της στοάς Φόρογλου στο 8, της στοάς Κουτρούμπα στην Αγίου Μηνά 6, το βιοτεχνικό- εμπορικό κτήριο εμπορίας χάρτου στην Αγίου Μηνά 4 που συνορεύει με το μοναδικό κτήριο γραφείων της δεκαετίας του 60, έργο του αρχιτέκτονα Βικέλα στη Θεσσαλονίκη, στην Αγίου Μηνά 2. Αντίστοιχη ιστορία διατρέχει τη βόρεια πλευρά της οδού σε αυτό το τμήμα με τα διατηρητέα της Αγ. Μηνά 1 και 5, οικοδομές Κουκουμπάνη και Τάττη. Κέντρο που δημιούργησε την αγορά από τους βυζαντινούς ακόμα χρόνους και αργότερα κατά την τουρκοκρατία τον Φραγκομαχαλά ήταν ο ναός του Αγίου Μηνά. Από τους αρχαιότερους ναούς της πόλης, η κόγχη του ιερού ανάγεται τον 5ο αιώνα και η σημερινή μορφή του στην τελευταία ριζική ανακατασκευή του 1852 με την επίβλεψη του αρχιτέκτονα Ράλλη Πλιούφου. Επισκευή της εκκλησίας έγινε και στα τέλη του 19ου  αι. μετά την πυρκαγιά του 1890. Στην Τουρκοκρατία ο Άγιος Μηνάς ήταν μία από τις εκκλησίες που παρέμειναν στα χέρια των Χριστιανών και το 1912 εδώ έγινε η επίσημη δοξολογία για την απελευθέρωση της πόλης.

Βιβιάννα Α. Μεταλληνού