Σάββατο, 14 Απριλίου 2012

Αναστάσιμο μήνυμα της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος


Ἀγαπητοί ἀδελφοί,
Ὁ Σταυρός καί ἡ Ἀνάστασις τοῦ Σωτῆρος καί Θεοῦ μας Ἰησού Χριστοῦ εἶναι τό ἀποκορύφωμα τῆς θείας Οἰκονομίας. Εἶναι τόσο στενά συνδεδεμένα πού εἶναι ἀδύνατον νά νοηθεῖ τό ἕνα χωρίς τό ἄλλο.
Ἰδιαιτέρως κατά τίς δυσκολότατες αὐτές ἐποχές πού διατρέχει ἡ Πατρίδα μας καί ὁ κόσμος ὁλόκληρος ἡ σύζευξις τῶν δύο αὐτῶν γεγονότων καί ἐννοιῶν, αὐτῶν τῶν δύο ὑπερτάτων καί θεϊκῶν μυστηρίων, τονίζεται μά ἔμφασι ὥστε ὅλοι μας νά γεμίσουμε μέ ἀληθινή ἐλπίδα πού θά μᾶς χαρίσῃ τίς ἀρετές τῆς ὑπομονῆς καί τῆς καρτερίας.
Εὐχόμαστε, ἀδελφοί μου, πρός ὅλους- ὅσους γνωρίζουν τόν Χριστό καί ὅσους εἶναι μακριά Του- νά συναισθανθοῦμε καί νά ζήσουμε τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου μας. Να βιώσουμε καί νά ἀγαπήσουμε ὅλο τό μυστήριο καί τήν δόξα του Σταυροῦ τοῦ Λυτρωτοῦ μας. Νά κατανοήσουμε πώς μόνον μέσα ἀπό τόν Σταυρό- ὅσο βαρύς, πικρός καί ἐξεφτελιστικός καί ἄν εἶναι– θά γεμίσουμε μέ τήν ἀκαταίσχυντη καί βεβαία ἐλπίδα τῆς Ἀναστάσεως.
Ἔτσι, ὅσο πονεμένοι, ἐσταυρωμένοι καί ἀπελπισμένοι καί ἄν εἴμαστε θά μποροῦμε μέ χαρά καί εἰρήνη νά ζοῦμε και να φωνάζουμε τό αἰώνιο μήνυμα
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Μέ θερμότατες, ἐγκάρδιες εὐχές, γιά ζωή παντοτινά ἀναστημένη
ὁ Καθηγούμενος
Ἀρχιμ. Κύριλλος
καί οἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί

Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

Η ιστορία του Εθνικού Διχασμού. Κατά την αρθρογραφία του Ελευθέριου Βενιζέλου και του Ιωάννου Μεταξά

Στις 11 Οκτωβρίου 1934 ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ευρισκόμενος στα Χανιά, εγκαινίασε μια σειρά άρθρων στην εφημερίδα "Ελεύθερον Βήμα" σχετικά με τον Εθνικό Διχασμό του 1915. Έπειτα από δύο ημέρες, στις 13 Οκτωβρίου, εγκαινίασε την δική του σειρά ο Ιωάννης Μεταξάς για το ίδιο θέμα στην εφημερίδα "Καθημερινή". Έκτοτε οι δύο άνδρες συνέχισαν την αρθρογραφία τους επί μήνες, έως ότου ο πρώτος συνεπλήρωσε 37 άρθρα (την 28 Νοεμβρίου 1934) και ο δεύτερος 70 άρθρα (την 23 Ιανουαρίου 1935). [...]

Επειδή το κείμενο των άρθρων των δύο ανδρών δεν συντάχθηκε βάσει προετοιμασμένου σχεδίου και η ανταπόκρισις του ενός προς τον άλλον γίνεται συνήθως εντός ολίγων ωρών, ή κάλυψις των θεμάτων δεν είναι ούτε πλήρης ούτε μεθοδική. Εν τούτοις νομίζομε ότι δίνουν καλή εικόνα των συμβάντων, την οποία όμως πρέπει ο αναγνώστης να σχηματίση, παίρνοντας τα σωστά κάθε φορά στοιχεία από τις δυο διαφορετικές απόψεις.

Τα άρθρα παρατίθενται στην παρούσα έκδοσι κατά τρόπο ανταποκριτικό, είτε άρθρο προς άρθρο, είτε ανά ομάδες άρθρων. Αν και η διάκρισις των θεμάτων που πραγματεύονται δεν είναι απολύτως σαφής, για τις ανάγκες της διαθέσεως του υλικού τα εχωρίσαμε σε λίγες μεγάλες ενότητες.
Είναι περιττό να σημειωθή ότι τα άρθρα παρατίθενται αυτούσια και ασχολίαστα, για να δοθούν γνήσιες οι απόψεις των δυο ανδρών. [...]

(από τον πρόλογο του εκδότη)
Εκδόσεις Κυρομάνος (Ερμού 61, Θεσσαλονίκη)
Τηλέφωνο παραγγελιών 2310-282782