Κυριακή, 18 Μαρτίου 2012

Βάλτε το στον κουμπαρά σας …

. Σήμερα αυτοί που μας χρεοκόπησαν θέλουν δύο ευρώ για να νομιμοποιήσουν αρχηγό, η πρόταση μας είναι να βάλουμε το 2ευράκι στον κουμπαρά μας και να τους αγνοήσουμε !!!!