Σάββατο, 10 Μαρτίου 2012

Σαν σήμερα 10 Μαρτίου


1991.—Περιοχή Ακροπόλεως, Μπαράζ βομβιστικών επιθέσεων σε τουριστικά λεωφορεία από την τρομοκρατική οργάνωση 17Ν.
1979.—Σε φυλάκιση 15 μηνών καταδικάζεται ο μουσουλμάνος εκδότης και διευθυντής της εφημερίδας “Ιλερί” της Κομοτηνής, Χαλίλ Σαλί, για εμπρηστικό του άρθρο.
1978.—Απαγορεύονται στην Ελλάδα οι διαφημίσεις τσιγάρων από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο.
1949.—Κλείνει επ’ αόριστον το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, διότι καθυστερεί επί εννέα μήνες η έγκριση του προϋπολογισμού του.
1941.—Αί λυσσώδεις επιθέσεις τών Ιταλών κατά των υψωμάτων Μπρέγκου Ραπίτ, καί 731, είς τό μέτωπον ή Τρεμπεσίνας, διαδέχονται ή μία τήν άλλην καί δέν σταματούν ούτε τή νύχτα. Ο διοικητής του δεξιού υποτομέως τής ελληνικής αμύνης συνταγματάρχης Κετσέας Θ. εκπέμπει τήν λακωνικήν διαταγήν «Τηρήσατε θέσεις σας μέχρις εσχάτων». Οι διοικηταί των μαχομένων επί τών ώς άνω υψωμάτων ελληνικών τμημάτων απαντούν υπερηφάνως: «Μείνατε ήσυχοι! Δέν θά περάσουν».
.—Ο Μουσολίνι φεύγει απογοητευμένος από την Αλβανία, όπου έφτασε για να εμψυχώσει τους Ιταλούς στρατιώτες.
1905.—Ο Ελευθέριος Βενιζέλος (με 600 άνδρες του) κηρύσσει τό ένοπλον Κίνημα τού Θερίσου καί ζητεί δι’ υπομνήματος πρός τας Μ. Δυνάμεις, τήν ένωσιν τής Κρήτης μέ τήν Ελλάδα.
1878.—Γράφει ο Ντουάϊτ Λη για την Κύπρο: “Η απόφαση για κατάληψη της Κύπρoυ λήφθηκε σε κάπoιo χρόvo μεταξύ 18 Απριλίoυ και 10 Μαρτίoυ (1878) κυρίως με ευθύvη τoυ συvταγματάρχoυ Χιoυμ –τoυ αvθρώπoυ τωv μυστικώv υπηρεσιώv της Βρεταvίας πoυ είχε σταλεί στηv Τoυρκία για μελέτη της κατάστασης τo 1876-77…”.

ΠΗΓΗ