Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012

Παπαφλέσσας-Δεληγιάννης, η σκηνή του αίματος και η ιστορική τεκμηρίωση της

Δείτε τη σκηνή στο βίντεο από 2.54. Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ στο ρόλο του Παπαφλέσσα και ο Αλέκος Αλεξανδράκης στο ρόλο του Κανέλλου Δεληγιάννη.

Διάβαζα για προχθές τα Άπαντα για τον Παπαφλέσσα από τις Εκδόσεις Μέρμηγκας.
Γράφει λοιπόν κάπου ο Φωτάκος στο βίο του Παπαφλέσσα:
«Ο δε Κανέλλος ήτον ένθερμος και ανυπόμονος να κάνει την αρχήν της Επαναστάσεως. Είπον όμως και αυτοί ν’ αναβάλλουν ακόμη τον καιρόν μέχρι της προσδιορισμένης ημέρας και δείξαντες το αίμα του πατρός των προς τον Φλέσσαν του είπον: ¨Βλέπεις το αίμα του πατρός μας, όπου είναι εις τον τοίχον της οικίας˙ ζητεί εκδίκησιν¨. Έπειτα δε του διηγήθησαν το ιστορικόν˙ ότι οι Τούρκοι τον απεκεφάλισαν κατά το έτος 1816, εις γήρας βαθύτατον, επάνω εις την κλίνην του, ότι το αίμα του εχύθη και έχρισε τον τοίχο και ότι φυλάττεται από τους υιούς του ως ιερά ενθύμησις δι’ εκδίκησιν. Εντός μάλιστα του δωματίου και επί του αίματος τούτου ώρκιζον τους κατηχούμενους αδερφούς της Εταιρίας οι Δεληγιανναίοι.»
Η σκηνή αυτή πάντα με συγκινούσε και μεγαλώνοντας νόμιζα ότι ήταν ένα τέχνασμα του σεναριογράφου ή του σκηνοθέτη, εχθές έμαθα ότι υπάρχει και ιστορική τεκμηρίωση.
Άψογοι στους ρόλους τους και οι δύο μεγάλοι μας ηθοποιοί.