Σάββατο, 21 Ιουλίου 2012

Σαν σήμερά η γέννηση του Κωνσταντίνου του Α΄

Σαν σήμερα 21/7(2/08) γεννήθηκε ο διάδοχος και αργότερα Βασιλιάς Κωνσταντίνος ο Α΄.
Λίγα λόγια για τη μεγάλη αυτή προσωπικότητα του Ελληνισμού στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Βασιλικής Οικογένειας κλικ εδώ