Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2012

Ο όρος "ελληνάρας" είναι αδόκιμος και προσβλητικός (πρόταση νέου)

Ο όρος "ελληνάρας" είναι αδόκιμος αφού όλα αυτά που περιγράφει είναι μακριά από τις αρχές και την παράδοση του Ελληνισμού.
 Ο Έλληνας άρχισε να έχει μαζικά τέτοιους παρακμιακούς τύπους από την μεταπολίτευση έως σήμερα.
 Ο χαρακτηρισμός λοιπόν ελληνάρας είναι προσβλητικός για τον Έλληνα αφού μειώνει την ουσία του που είναι ο πολιτισμός, ο ηρωισμός, το ελεύθερο πνεύμα, τα υψηλά ιδανικά ...
 Αν θα θέλαμε να βρούμε έναν εύστοχο όρο για τον εκφυλισμένο Έλληνα της μεταπολίτευσης θα μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε το Homo Pasokus. Βέβαια αυτόν τον τύπο τον μιμήθηκαν και εξέλιξαν και οι νεοδημοκράτες άρα το πλήρες όνομα, δικαιωματικά για αυτούς, θα είναι Homo Pasocus Neodemokraticus.
Το περίεργο βέβαια σε όλη την ιστορία είναι ότι το 2012 το πιο εξελιγμένο κομμάτι του Homo Pasocus Neodemokraticus προσπαθεί και επιβιώνει στον Σύριζα.
Ας αφήσουμε τον Έλληνα εκεί που πρέπει και ας περιγράψουμε με ακρίβεια την παρακμή...